Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.stichtingpbb.nl.

De Stichting Persoonlijk Beter Beleggen aanvaart geen aansprakelijkheid over de inhoud van deze site, websites van andere organisaties en/of begeleiding van uw belegging. Uiteindelijk blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor uw beslissing(en).

Als u belegt, neemt u een financiele positie in en hebt u het risico dat u kunt winnen of verliezen. Als u de gevolgen van uw beleggen niet begrijpt, de risico's van beleggen niet goed kunt interpreteren, adviseert de Stichting Persoonlijk Beter Beleggen om geen posities, zonder begeleiding, in beleggen te nemen. Uiteindelijk blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor uw beslissing.

De website is door de Stichting Persoonlijk Beter Beleggen met zorg in elkaar gezet en verwijst o.a. naar andere websites die door andere gerenommeerde organisaties zijn samengesteld. De Stichting Persoonlijk Beter Beleggen aanvaart geen aansprakelijkheid over de inhoud van deze websites en uw genomen positie in beleggen. Uiteindelijk blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor uw beslissing.

De website www.stichtingpbb.nl kan tijdelijk onderhoud en/of wijziging doorvoeren danwel definitief buiten gebruik worden gesteld, zonder dat het bestuur van de Stichting Persoonlijk Beter Beleggen dat vooraf heeft aangekondigd.

TOETSEN VAN O.A.: PENSIOENEN - BELONEN - BELEID
   
   
   

Piet Bakx : Parijslaan 60 • 5627 TR • Eindhoven
info@stichtingpbb.nl


© 2014 Stichting Persoonlijk Beter Beleggen. All rights reserved.